Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |

Search for more songs on ILP!

LA NOVIA Bobbejaan Schoepen (Belgium) Ja, ik behoor jou voor het leven Ja, ik heb jou mijn woord gegeven Toen jij me vroeg om alle dagen Vreugde en leed samen te dragen Ja, zeker stond dit zo geschreven Heeft jou het lot tot mij gedreven Ik bid om 't geluk te mogen beleven Ave Maria Ik begeer voor mij, geld noch roem noch eer Mijn fortuin ben jij en ik vraag niets meer Want jij bent die mij openbaarde Er bestaat zoiets als hemel op aarde Ja, ik behoor jou voor het leven Ja, als ik faal zal jij vergeven Ik bid om 't geluk te mogen beleven Ave Maria Ave Maria Ave Maria

          Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy